Opolski Związek Jeździecki

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13
(po wcześniejszym umówieniu)

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Wytyczne OZJ dla Organizatorów zawodów jeździeckich

WYTYCZNE DLA ORGANIZATOROW ZAWODÓW JEŹDZIECKICH NA TERENIE OZJ

UWAGA: Poniższe wytyczne zostały opracowane na podstawie „Wytycznych dla organizatorów zawodów jeździeckich” opublikowanych przez PZJ w dn. 02.08.2005 roku.

Podejmując się organizacji zawodów w którejkolwiek z dyscyplin jeździeckich, organizatorzy mają następujące obowiązki:

SPRAWY OGÓLNE:

1. Jeżeli zawody są planowane jako impreza masowa, to należy powiadomić
o organizacji zawodów odpowiednie służby – Urząd Gminy, Policję, Powiatowego lekarza weterynarii, Straż pożarną, Sanepid.
2. Włączyć do współpracy przy organizacji zawodów władze samorządowe.
3. Zaproponować skład osób oficjalnych z właściwymi uprawnieniami
4. Opracować i przedłożyć do zatwierdzenia przez OZJ propozycje zawodów z 3 tygodniowym wyprzedzeniem
5. Rozesłać do zapraszanych klubów na co najmniej 2 tygodnie naprzód właściwie zatwierdzone przez OZJ /PZJ propozycje zawodów zgodne z przepisami ogólnymi i regulaminem dyscypliny. Propozycje muszą określać wysokość puli nagród z podziałem na wszystkie płatne konkursy (przynajmniej pierwszych 5 miejsc w konkursach). Organizator musi zapewnić wymienioną w propozycjach pulę nagród, nagrody rzeczowe oraz puchary dla trzech pierwszych miejsc w konkursach, których ranga i tytuł takie puchary przewiduje.
6. Wysłać zaproszenia z załączonymi propozycjami do następujących osób oficjalnych:

  • Sędziego głównego
  • Gospodarza toru.

7. Zapewnić właściwe rozpropagowanie imprezy (plakaty, anonse prasowe oraz w mediach elektronicznych, zaproszenia).
8. Zorganizować w możliwie centralnym miejscu terenu Biuro Zawodów, wyposażone w komputer (z dostępem do Internetu – jeśli to możliwe), kserokopiarkę i telefon. Biuro Zawodów powinno posiadać aktualny zestaw przepisów  i regulaminów dyscypliny, w której rozgrywane są zawody, arkusze startowe oraz przepisy ogólne i weterynaryjne PZJ. Zaleca się, aby obsługa biura zawodów była wyposażona w telefon kom. o powszechnie dostępnym numerze.
9. Zapewnić miejsce do przeprowadzenia zebrania technicznego lub zebrań zwoływanych doraźnie przez sędziego głównego zawodów oraz miejsce do wygodnego sprawdzenia przez Komisję Sędziowską wymaganych dokumentów.
10. Przygotować wstęgi honorowe dla przynajmniej 25% koni startujących
w zawodach, oraz inne nagrody przewidziane w propozycjach
11. Zapewnić prawidłowe przeprowadzenie ceremonii dekoracji zwycięzców konkursów (sędziowie dekorują wstęgami honorowymi, a zaproszone przez Organizatora osoby lub fundatorzy wręczają nagrody rzeczowe i puchary).
12. Zapewnić nieodpłatne miejsca zakwaterowania dla osób oficjalnych (sędziów, gospodarza toru, komisarzy zawodów, zaproszonych gości specjalnych).
W przypadku zakwaterowania osób oficjalnych poza terenem zawodów należy zapewnić transport do i z terenu zawodów.
13. Zapewnić w czasie trwania konkursów i prób: lekarza medycyny, lekarza weterynarii, podkuwacza. W czasie całych zawodów musi być zapewniony kontakt z wyżej wymienionymi.
13. Zapewnić w czasie trwania konkursów i prób obecność karetki pogotowia lub wozu ratowniczego.
14. Wykonać identyfikatory dla osób oficjalnych i obsługi zawodów(zalecane).
15. Zapewnić łączność radiotelefoniczną wszystkim służbom i stanowiskom obsługującym zawody: rozprężalnia, ochrona, komisarze zawodów, loża sędziowska, biuro zawodów, itp.
16. Zapewnić mającego doświadczenie w jeździectwie spikera zawodów.
17. Otoczyć szczególną opieką sponsorów dyscypliny, w której rozgrywane są zawody.
18. Zorganizować program dodatkowy (imprezy towarzyszące) dla publiczności (jeśli to możliwe).
19. Zaangażować obsługę komputerową gwarantującą wykonanie wyników zawodów, zgodnych z przepisami, (wskazane informacje o pochodzeniu kon)i.

TEREN ZAWODÓW:

1. Przygotować parkingi dla koniowozów i samochodów osobowych zawodników
i publiczności.
2. Przygotować na terenie zawodów punkt wydawania żywności dla osób oficjalnych. Należy zapewnić obsługę gastronomiczną osób oficjalnych w trakcie wykonywania długotrwałych czynności.
3. Zapewnić ogólnodostępny punkt wydawania (sprzedawania) artykułów żywnościowych dla zawodników.
4. Zorganizować punkty gastronomiczne dla publiczności.
5. Ustalić i ogłosić godziny ciszy nocnej.
6. Zapewnić na terenie zawodów odpowiednią liczbę toalet stałych lub przenośnych i nadzorować ich sprzątanie.
7. Podczas zawodów wielodniowych należy zapewnić zawodnikom i luzakom możliwość korzystania z kabiny prysznicowej.

STAJNIE:

1. Przygotować stajnie dla koni zawodników na dwa dni przed terminem zawodów.
2. Przygotować źródło wody do pojenia koni oraz ściółkę.
3. Przygotować stanowisko do mycia koni z bieżącą wodą.
4. Zapewnić warunki, aby do stajni miały dostęp jedynie osoby uprawnione.

TOR KONKURSOWY:

1. Przygotować – w zależności od rodzaju zawodów – tor (trasę, czworobok, arenę) otwarty lub halę. W każdym przypadku podłoże powinno być odpowiednio elastyczne, o właściwej przyczepności i stopniu wilgotności. Organizator musi dysponować sprzętem do konserwacji powierzchni konkursowej, zwłaszcza wyrównywania, ubijania i zraszania podłoża.
2. Przygotować rozprężalnię (plac treningowy) o podłożu identycznym, o ile to możliwe, jak na torze konkursowym.
3. Ustalić i ogłosić godziny otwarcia rozprężalni.
4. Przygotować spełniające wymagane normy warunki techniczne zawodów (czworoboki, przeszkody).
5. Zapewnić obsługę toru w liczbie odpowiedniej dla sprawnego przebiegu konkursu.
6. Przygotować trybuny (o ile to możliwe).
7. Zapewnić staranne nagłośnienie terenu zawodów (szczególnie tych miejsc, gdzie zwykle znajdują się zawodnicy).
8. Zaleca się zainstalowanie oświetlenia areny konkursowej.
9. Powiesić tablice informacyjne przy stajniach, na rozprężalni i przy wjazdach
na tor konkursowy. Tablice muszą być chronione przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Ustalić, która z tablic jest tablicą główną.
10. Loża sędziowska powinna być ustawiona w miejscu zapewniającym nienaganną widoczność toru konkursowego. Musi zapewnić sędziom i obsłudze komputerowej zawodów dostatecznie dużo miejsca.
11. W zawodach z próbami terenowymi należy zapewnić środek transportu
dla kontuzjowanych koni.
12. Zapewnić profesjonalny sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne i wynika z rodzaju konkursu.
13. W miarę możliwości zapewnić tablicę do wyświetlania zmierzonego czasu.
14. Oznakować teren zawodów ze szczególnym uwzględnieniem terenu z bezwzględnym zakazem wstępu publiczności.
15. Zapewnić ochronę terenu zawodów.
16. Ogłosić godziny rozpoczęcia konkursów.

SPRAWY WETERYNARYJNE:

1. Przygotować miejsce do przeglądu koni z zadaszeniem dla komisji.

Opracował Włodzimierz Gajda