Opolski Związek Jeździecki

45-231 Opole

ul. Oleska 117

 

Czynne pon. i czw.

godz. 10-13
(po wcześniejszym umówieniu)

 

kom. 502 774 952

biuro@ozj.opole.pl


Konto: BS GŁOGÓWEK

10 8904 0001 0000 0018 1350 0001

NIP: 754 29 52 002

REGON: 160067371

 

 


    

Chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowościach i wydarzeniach w OZJ? Dopisz się do naszego newslettera

Komunikat do zawodników - orzeczenia lekarskie, licencje

Prosimy o zapoznanie się z pismem dotyczącym orzeczeń lekarskich ("badań sportowych"), które opublikowane zostało na stronie internetowej Polskiego Związku Jeździeckiego dnia 9 lutego 2018 roku.
Kwestie związane z orzeczeniami lekarskimi, poruszone w niniejszym piśmie, dotyczą zarówno zawodników zarejestrowanych w WZJ jak i PZJ, biorących udział w zawodach krajowych szczebla regionalnego oraz centralnego.

 

Przypominamy również, iz zawodnik ubiegający się o licencję WZJ zobowiązany jest do wysłania na adres biuro@ozj.opole.pl kompletu wymaganych dokumentów:

 

1. Wniosek o wydanie licencji zawodnika, opieczętowany przez Klub (wniosek należy składać za każdym razem, ubiegając się o licencję)
2. Aktualne orzeczenie lekarskie (ważne maksymalnie 6 miesięcy)

3. Polisa NNW

4. W przypadku zmiany barw klubowych - podpisany przez dotychczasowy Klub Wniosek o zmianę barw klubowych

5. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ - w celu przyśpieszenia procesu wydania licencji

 

W celu wydania licencji regionalnej konia, należy złożyć następujące dokumenty:

 

1. Zgłoszenie konia do rejestracji - w przypadku ubiegania się o licencję konia po raz pierwszy (składany jednorazowo)
2. Skan pierwszych stron paszportu, zawierających nr paszportu, nazwę konia, rodowód, dane właściciela

3. Potwierdzenie dokonania opłaty zgodnej z Cennikiem OZJ - w celu przyśpieszenia procesu wydania licencji

 

Opolski Związek Jeździecki wydaje licencje w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kompletu, prawidłowo wypełnionych, dokumentów.


W celu otrzymania faktury, należy przesłać (w mailu z dokumentami rejestracyjnymi) prośbę o jej wystawienia wraz z danymi odbiorcy.

 


 

Załączniki