Uchwała nr 1/2/2008, 2/2/2008, 3/2/2008 Zarządu OZJ